ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 65 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 65

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 65/17-06-2019
ΑΔΑ ΨΡΕΜΟΡ1Π-ΩΥ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear