ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 50/4-6-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 50/4-6-2019

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 50/04-06-2019
ΑΔΑ 69ΓΚΟΡ1Π-0ΧΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear