ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 111 ΚΑΙ ΑΕ 112/24-07-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 111 ΚΑΙ ΑΕ 112/24-07-2018

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 111 ΚΑΙ ΑΕ 112/24-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 1088
Αριθμός Εντολής 111 ΚΑΙ 112/24-07-2018
ΑΔΑ 6ΡΑΠΟΡ1Π-3Ω2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear