ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ94 & ΑΕ95 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ94 & ΑΕ95

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Κλειδαριά Ασφαλείας και Κύλινδρο με Ρυθμιζόμενη Γλώσσα
2. Χερούλι πόρτας αλουμινίου
3. Εργασία αντικατάστασης κλειδαριάς
Αριθμός Εντολής 94 & 95/10-08-2020
ΑΔΑ ΩΘΙ5ΟΡ1Π-ΗΩΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear