ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ 97 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ 97

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ 97
Αριθμός Εντολής 97/25-09-2019
ΑΔΑ ΨΒΧ1ΟΡ1Π-Τ5Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear