ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ 101/25-06-2018 ΚΑΙ 102/25-06-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕ 101/25-06-2018 ΚΑΙ 102/25-06-2018

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 5290
Αριθμός Εντολής 101 ΚΑΙ 102/25-06-2018
ΑΔΑ ΩΑ4ΟΟΡ1Π-ΥΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear