ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
Αριθμός Εντολής 27Λ/20-08-2020
ΑΔΑ 6ΙΔΨΟΡ1Π-0ΤΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear