ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 1ΥΓ/02-02-2024
ΑΔΑ ΨΚ6ΘΟΡ1Π-2ΔΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2024 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear