ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙAΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙAΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α. Επαναπλήρωση φιαλών οξυγόνου 4408,20€ με ΦΠΑ ΚΑΕ 1312
Β. Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και βαφές 632,40€ με ΦΠΑ ΚΑΕ 0889
Γ. Κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση 558,00€ με ΦΠΑ ΚΑΕ 1439
Δ. Μεταφορά φιαλών 1785,60€ με ΦΠΑ ΚΑΕ 0824
Ε. Ενοικίαση Φιαλών 2083,20€ με ΦΠΑ ΚΑΕ 0819
Αριθμός Εντολής 11/10-02-2021
ΑΔΑ 63Ν7ΟΡ1Π-ΨΑΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear