ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ54/06-05-2022
ΑΔΑ 6Κ8ΦΟΡ1Π-Ρ25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear