ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-ΣΕΡΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 9Λ/13-04-2022
ΑΔΑ 6ΗΓ8ΟΡ1Π-ΗΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022
Αρχείο PDF pdf
Bear