ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ -ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 28ΗΛ/22-09-2020
ΑΔΑ 66ΨΔΟΡ1Π-ΨΤΗ
ΑΔΑΜ 20REQ007610258
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear