ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Αριθμός Εντολής Τ107/15-11-2021
ΑΔΑ 64Ω6ΟΡ1Π-ΤΨΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear