ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 37/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 37/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2044/2017
ΑΔΑ Ψ79ΞΟΡ1Π-89Ξ
ΑΔΑΜ 17PROC005852432
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear