ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 36/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 36/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ-ΠΛΑΤΩ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ VW T5 DIESEL
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2045/2017
ΑΔΑ ΨΤ0ΣΟΡ1Π-ΘΝ7
ΑΔΑΜ 17PROC005852552
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear