ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 30/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 30/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΕΡΟΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2043/2017
ΑΔΑ 7ΖΛΨΟΡ1Π-ΦΝΚ
ΑΔΑΜ 17PROC005852467 2017-03-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear