ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΕ 240/17 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΕ 240/17 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 24/2017
ΑΔΑ 69ΩΩΟΡ1Π-ΝΞΜ
ΑΔΑΜ 17PROC001580627
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-07-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear