Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή για το ΑΕ 47/28-01-20 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή για το ΑΕ 47/28-01-20

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 21330-001176 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) , χωρητικότητας 5.8 Ah. Για απινιδωτές -μόνιτορ Lifepak 15 PHYSIOCONTROL (Τεμ. 4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 9/2020
ΑΔΑ ΨΞΑΒΟΡ1Π-ΥΔΔ
ΑΔΑΜ 20PROC006304903 2020-02-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear