Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή ΑΕ 282/4-7-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ανάδοχου Προμηθευτή ΑΕ 282/4-7-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γυαλάκια Χορήγησης Ο2 –Μιας χρήσεως Τεμ: 6000
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 13/2020
ΑΔΑ Ψ0ΛΑΟΡ1Π-ΘΣΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear