Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου Προμηθευτή ΑΕ 185/2-04-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου Προμηθευτή ΑΕ 185/2-04-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R134A Κιλά 60
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 4/2020
ΑΔΑ 6100ΟΡ1Π-ΗΚ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear