Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου Προμηθευτή ΑΕ 177/31-3-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου Προμηθευτή ΑΕ 177/31-3-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 (Τεμ:200)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3/2020
ΑΔΑ ΩΦ81ΟΡ1Π- ΝΘ1
ΑΔΑΜ 20REQ0065008627 2020-04-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear