Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για ΚΤΕΟ Ειδικών Οχημάτων ΑΕ 267/14-5-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για ΚΤΕΟ Ειδικών Οχημάτων ΑΕ 267/14-5-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Περιοδικός, τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ειδικού οχήματος (Ν1 Ρυμουκλό μετά ρυμουλκούμενου (συρμός)) του ΕΤΙΚ.(Τεμ:2) πιθανή δαπάνη 172,01
2.Περιοδικός, τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ειδικού οχήματος (Μ1 Επιβατικό, διπλοκάμπινο 8 θέσεων) του ΕΤΙΚ. .(Τεμ:2) πιθανή δαπάνη 80,0 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης AE 267/2020
ΑΔΑ 6ΘΦΖΟΡ1Π-ΘΚ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear