ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ/175/25-4-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ/175/25-4-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΑΙΜΟΣ (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3687/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear