Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 99/29-03-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 99/29-03-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Toner black για πολυμηχάνημα Lexmark laser E 250dn συμβατό τεμ. 2, με πιθανή δαπάνη 29,76 €
2. Toner black για πολυμηχάνημα Samsung ML-1640συμβατό τεμ. 2, με πιθανή δαπάνη 49,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 21/2019
ΑΔΑ 6ΛΘΕΟΡ1Π-Φ9Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear