Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 98/2-04-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 98/2-04-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ LIFE PAK ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFE PAK 1000 (Τεμ:100)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14/2018
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-9ΧΟ
ΑΔΑΜ 18PROC002903775 2018-04-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear