Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 95/2-4-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 95/2-4-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. μεμβράνες για πληκτρολόγιο χειρισμού πομποδέκτη KENWOOD TK-780 (Τεμ:7)

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ KENWOOD TK-780
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 37/2018
ΑΔΑ ΩΡΘ0ΟΡ1Π-8Υ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear