Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 94/26-03-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 94/26-03-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή .8000-000903-01 Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας(PIG TAIL)(Τεμ:2) πιθανή δαπάνη 446,40 €
2.REUSE-11L-2MQ Περιχειρίδα ενηλίκων LARGE(Τεμ:2) πιθανή δαπάνη 210,80 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 30/2019
ΑΔΑ 6Χ8ΣΟΡ1Π-ΣΙΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear