Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 93/26-03-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 93/26-03-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επανεγγραψιμα DVD – RAM καταγραφής φωνής
Για την καταγραφή των συνομιλιών των καταγραφικών της υπηρεσίας (αποθήκευση), τεμ. 20
DVD – RAM 4,7 GB 120MINS 3 X SPEED REWRITABLE
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 22/2019
ΑΔΑ Ω7ΧΥΟΡ1Π-9ΚΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear