Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 91/27-03-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 91/27-03-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΠΛΕ VW T5 DIESEL (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 11/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear