Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 80/27-03-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 80/27-03-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) FIAT DUCATO - 2010 για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ-1939 ασθενοφόρο όχημα.Τεμ:1

Αφορά στην προμήθεια & αντικατάσταση του ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) του υπ΄ αριθμ. ΚΗH-1939 ασθενοφόρου (FIAT DUCATO - 2010), λόγω θραύσης.
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 01/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear