ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (AE 12/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8/2019
ΑΔΑ Ω9ΑΝΟΡ1Π-ΚΕΦ
ΑΔΑΜ 19PROC004672674 2019-03-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear