Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 79/26-03-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 79/26-03-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.κονέκτορας BNC αρσ. για RG58 (Τεμ:30)
2. κονέκτορας PL κολλητό για RG58 (Τεμ:20)
3. κονέκτορας PL πρέσσας για RG58 (Τεμ:20)
4. κονέκτορας N πρέσσας (Τεμ:10)
5. κονέκτορας N κολλητό (Τεμ:10)
6. κονέκτορας BNC αρσ. για RG213 (Τεμ:10)
7. κονέκτορας PL για RG 213 (Τεμ:10)
8. μούφα PL θηλ-θηλ (Τεμ:10)
9. adaptor N-BNC αρσ-θηλ (Τεμ:5)
10. adaptor BNC-PL αρσ. Θηλ. (Τεμ:10)
Υλικά τοποθέτησης πομποδεκτών
Συμβατά με τους πομποδέκτες της Υπηρεσίας
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 36/2018
ΑΔΑ ΩΖΟΚΟΡ1Π-ΟΨ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear