Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 78/26-03-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 78/26-03-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ WILO ΤΥΠΟΣ IPN 40/140- 2HP. ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΥΓΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Τεμ:1)

2.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ WILO ΤΥΠΟΣ IPN 40/160- 2,2HP. ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΥΓΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Τεμ:1)

3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ WILO ΤΥΠΟΣ IPN 50/160- 4HP. ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΥΓΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Τεμ:1)

4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ WILO ΤΥΠΟΣ IPN 40/180- 5,5HP. ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΥΓΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΝ, ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Τεμ:1)

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ WILO ΤΥΠΟΣ IPN 80/140- 5,5HP. ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΥΓΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΝ, ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 35/2018
ΑΔΑ 736ΧΟΡ1Π-ΠΟ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear