Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 74/16-03-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 74/16-03-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Γωνία οπίσθιου-αριστερού προφυλακτήρα Citroen Jumper, Εργοστ.κωδ. 735307346 (Τεμ:1)

2.Διακοσμητικό οπίσθιου-αριστερού φτερού Citroen Jumper, Εργοστ. κωδ. 8547Q6 (Τεμ:1)

Για την επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ-6156 ασθενοφόρου οχήματος
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 74/2018
ΑΔΑ 7ΥΒΒΟΡ1Π-ΙΤΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear