ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΑΣΜΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN JUMPER (AE 51/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 7/2019
ΑΔΑ ΩΘΠΚΟΡ1Π-Ξ7Φ
ΑΔΑΜ 19PROC004672410 2019-03-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear