Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 7/10-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 7/10-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ψυκτικό υγρό κινητήρων (αιθυλενογλυκολη) έτοιμο διάλυμα προς χρήση για θερμοκρασίες τουλάχιστον -25c σε συσκευασία των 5 λίτρων
1.500 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 6/2019
ΑΔΑ 7ΜΜΤΟΡ1Π-ΤΤΜ
ΑΔΑΜ 19PROC004618784 2019-03-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear