Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 68/19-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 68/19-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μανομειωτήρες με ροόμετρο για φορητές φιάλες Ο2
Τεμ. 20
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10/2019
ΑΔΑ 6ΥΡ6ΟΡ1Π-4ΞΚ
ΑΔΑΜ 19PROC004619147 2019-03-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear