Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 67/05-03-18 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 67/05-03-18

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ρυθμιστής πίεσης πετρελαίου κωδικός: 1902QK (Τεμ:1)

Για την επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΗ-5300 ασθενοφόρου οχήματος
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 30/2018/2018
ΑΔΑ 6ΒΕΩΟΡ1Π-Ζ51
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear