Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 66/28-02-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 66/28-02-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Πτυσσόμενη βαθμίδα (σκαλοπάτι) ασθενοφόρου τύπου FIAT DUCATO-2 διασκευής Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.(Τεμ:1)Αφορά στην επισκευή, μετά από τροχαίο ατύχημα, του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ-7910 ασθενοφόρου (FIAT DUCATO)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 29/2018/2018
ΑΔΑ 6ΑΩΤΟΡ1Π-1ΡΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear