Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 66/18-02-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 66/18-02-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προσωπικοί Η/Υ (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 34/2019
ΑΔΑ 690ΙΟΠ1Π-ΚΛΖ
ΑΔΑΜ 19PROC005282223 2019-07-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear