Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 60/09-02-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 60/09-02-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. 11140-000081 Καλώδιο τροφοδοσίας- φόρτισης με γωνια , για απινιδωτή- μόνιτορ τύπουLIFEPAK 15 Physiocontrol (Τεμ:2)

2. 11140-000080 Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας- φόρτισης , για απινιδωτή- μόνιτορ τύπουLIFEPAK 15 Physiocontrol (Τεμ:2)
Καλώδια τροφοδοσίας για μόνιτορ- απινιδωτές LIFEPAK 15
Αριθμός Εντολής 1854/22-02-2018
ΑΔΑ Ψ6ΤΡΟΡ1Π-5ΓΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear