ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Δυναμό και μίζες ασθενοφόρων οχημάτων (AE 50/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 6/2019
ΑΔΑ ΩΚΥ4ΟΡ1Π-ΕΣΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004672099
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear