Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 572/7-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 572/7-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΒΟΛΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 070105266P Τεμ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11152/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002372587 2017-12-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear