Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 571/7-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 571/7-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:070141015ΤΧ Τεμ:4


2.ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 0Α5141671F Τεμ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11151/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002372357 2017-12-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear