Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 570/7-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 570/7-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ (INVERTER) ΑΠΌ 12VDC ΣΕ 220VAC ΤΥΠΟΥ COTEK SK700-12 ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:COTEK SK700W Τεμ:2
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF Τεμ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11150/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear