Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 57/29-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 57/29-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:504360588 (Tεμ:5)πιθανή δαπάνη 1.125,05 €


2. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:55248403 (Tεμ:5) πιθανή δαπάνη 375,04 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 19/2019
ΑΔΑ ΩΑΦΔΟΡ1Π-ΞΥΧ
ΑΔΑΜ 19PROC004743085 2019-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear