Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 568/7-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 568/7-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ INTERCOOLER VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Ε0145804Β Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11148/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear