Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 567/6-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 567/6-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία ηλεκτρονικής ρύθμισης μπεκ κινητήρα CITROEN JUMPER του KHΗ-5300 ασθενοφόρου.Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11122/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear