Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 565/5-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 565/5-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΒΑΛΒΙΔΑ EGR VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 076131501Β Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11077/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear