Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 562/1-12-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 562/1-12-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝοXL Τεμ:50000
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10920/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002340581 2017-12-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-12-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear